Uvjeti poslovanja

NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.

Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe odnosno plati naručeni proizvod.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

  • Pouzećem
  • E-banking-om ili općom uplatnicom /virmanom (podaci za uplatu: All4kids d.o.o., Maksimirska 100, Zagreb, Račun u RBA; IBAN: HR1524840081135014054)
  • Karticama online (Visa, MasterCard, Maestro, Diners, Discover, American Express)

 

Narudžba se smatra zaprimljenom:

U slučaju plaćanja kreditnom karticom – u trenutku kada All4kids d.o.o. dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice kupca na iznos narudžbe.

U slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom i pouzećem – u trenutku kada All4kids d.o.o. elektroničkim putem zaprimi narudžbu.

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, prodavatelj će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada All4kids d.o.o., dobije potvrdu predautorizacije kartice kupca na iznos narudžbe.

Nakon što potvrde predautorizacije, All4kids d.o.o., će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je proizvod poslan.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada All4kids d.o.o., zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabran e-banking ili opća uplata, All4kids d.o.o., se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 2 radna dana, ne uključujući subotu i nedjelju. Nakon isteka 2 radna dana od primitka narudžbe, All4kids d.o.o. ne jamči za raspoloživost proizvoda.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, prodavatelj će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ te o roku u kojem je proizvod dobavljiv.

Naručeni proizvod, ovisno o tome da li je dostupan na skladištu, prodavatelj isporučuje u najkraćem mogućem roku.

 

IZJAVA O SIGURNOSTI PLAĆANJA

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

All4kids d.o.o.

Maksimirska 100, Zagreb

Adresa elektroničke pošte: info@all4kids.com.hr

Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, reg. Tt-16/39636-2

Račun u Raiffeisen banci: IBAN:1524840081135014054

Račun u Zagrebačkoj banci: IBAN: HR0923600001102636747

Račun u Privrednoj banci d.d. IBAN: HR0723400091110837798

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Član uprave: Ivan Šteko, član uprave (zastupa društvo pojedinačno i samostalno

MBS: 081059703

OIB: 45791826256

 

OPĆE ODREDBE

Tvrtka All4kids d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni all4kids.com.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.all4kids.com.hr . Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.all4kids.com.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke All4kids d.o.o. te prihvaća da tvrtka All4kids d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka All4kids d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka All4kids d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka All4kids d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Tvrtka All4kids d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka . Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka All4kids d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke All4kids d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na www.all4kids.com.hr Internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke All4kids d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE ALL4KIDS D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO!

Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica www.all4kids.com.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke All4kids d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka All4kids d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki All4kids d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki All4kids d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.all4kids.com.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.all4kids.com.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka All4kids d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka All4kids d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka All4kids d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka All4kids d.o.o, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj Internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka All4kids d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka All4kids d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke All4kids d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku All4kids d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka All4kids d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a All4kids d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Domena www.all4kids.com.hr je registrirana domena tvrtke All4kids d.o.o.

Tvrtka All4kids d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka All4kids d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka All4kids d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.all4kids.com.hr Internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke All4kids d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka All4kids d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.all4kids.com.hr.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.all4kids.com.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke All4kids d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i All4kids d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

 

JEZIK

Jezik komunikacije na stranici www.all4kids.com.hr je hrvatski standardni književni jezik.

 

CIJENE

Cijene u internet trgovini su iskazane u eurima (EUR) i uključuju PDV. Do 31.12.2023. na snazi je dvojno iskazivanje cijena što znači da je uz službenu valutu euro, cijena za svaki proizvod iskazana informativno i u valuti kuna (kn).

Na određene proizvode All4kids d.o.o. odobrava popust za gotovinsko plaćanje. U tom slučaju, ispod slike proizvoda i redovne cijene, istaknuto je koliki je popust za gotovinsko plaćanje. Pod gotovinskim plaćanje podrazumijevamo plaćanje pouzećem, te plaćanje po ponudi općom uplatnicom ili Internet bankarstvom.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se All4kids d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

 

AKCIJSKA PRODAJA

Tvrtka All4kids d.o.o će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka All4kids d.o.o neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 

NARUDŽBA

Proces naručivanja na All4kids web trgovini je opisan ovdje:

1. KORAK: Nakon što se pronašli proizvod koji želite naručiti, dodajete ga u košaricu. Ako je to sve što želite naručiti, kliknite na „Kreni na plaćanje“.

Ako želite naručiti još proizvoda kliknite na „Nastavite kupnju“, te ih istim postupkom proizvode dodajte u košaricu.

2.KORAK: Ispunite sve podatke za dostavu (Ime, Prezime, Ulica, Grad, Poštanski broj, Telefon te Email adresa), odaberite način plaćanja, te klikom na „Naruči“ završite narudžbu. Nakon završetka narudžbe primit ćete mail u kojem će biti navedeni svi proizvodi koje ste naručili i napisani podaci koje ste upisali u obrazac.

3.KORAK: All4kids d.o.o šalje Vam naručene proizvode. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na All4kids web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu All4kids d.o.o. Takva situacija je izvanredna. Ukoliko dođe do toga, netko od djelatnika All4kids d.o.o. kontaktirat će Vas telefonski ili e-mailom.

Tvrtka All4kids d.o.o će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da All4kids d.o.o dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s All4kids web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka All4kids d.o.o otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

 

ISPORUKA

Ako Krajnji korisnik ne primi robu ili obavijest o isporuci nakon što je poslana u očekivanom vremenu, kupac mora o tome obavijestiti prodavatelja na e-mail: info@all4kids.com.hr da bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke.

Ukoliko Krajnji korisnik iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati tvrtki All4kids d.o.o., All4kids d.o.o. će novu dostavu naplatiti.

Ako Krajnji korisnik odbije primiti robu koju je naručio bez valjanog razloga, All4kids d.o.o. ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Tvrtka All4kids d.o.o. se obvezuje poslati pošiljku Krajnjem korisniku odmah nakon potvrde narudžbe, primitka uplate, odnosno nakon što dobije autorizaciju troška od kartične kuće.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od tvrtke All4kids d.o.o, All4kids d.o.o više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi s daljnjom manipulacijom i isporukom robe.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese.

 

POŠTARINA

Dostava je besplatna ako Vaša narudžba iznosi više od 50 eura (376,73 kn).

Ukoliko je narudžba manja od 50 eura (376,73 kn) cijena dostave iznosi 4 eura (30,14 kn).

 

TRAJANJE I RASKID UGOVORA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s All4kids d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane All4kids d.o.o te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između All4kids d.o.o i kupca.

Prema pravu EU-a All4kids d.o.o. je odgovorana za nesukladnost koja postane očita u minimalnom roku od dvije godine od isporuke robe, a nacionalnim zakonima potrošaču mogu biti osigurata dodatna prava.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr.neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: All4kids Maksimirska 100, 10000 Zagreb.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo Vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti All4kids d.o.o na info broj 091 1175811 ili mail adresu reklamacije@all4kids.com.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane All4kids d.o.o.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga All4kids d.o.o preporuča svojim kupcima:

Dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici All4kids prilikom izbora proizvoda,

ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati All4kids d.o.o, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom,

ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici broj 1),

pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreban proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite All4kidso.o i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda,

ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, sklopite i rasklopite kolica, provjerite pojase u autosjedalici,) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za kolica – vožnja kolica na otvorenom, za autosjedalice – korištenje u automobilu. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će All4kids d.o.o. postupati prema donjoj tablici broj 2.

Tablica 1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda

  STANJE AMBALAŽE
  Neoštećena ambalaža Oštećena ambalaža Bez orginalne ambalaže
Dječja oprema 0% 10% 20%
Pibor za hranjenje 0% 10% 20%
Dodaci za dječju opremu 0% 10% 20%
Elektronička oprema 0% 10% 20%
Ostalo Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača    
   

Tablica 2. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

  STANJE PROIZVODA
  Proizvod originalno zapakiran Proizvod nije korišten, već je isključivo isprobana funkcionalnost Proizvod korišten / oštećen
Dječja oprema 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Pribor za hranjenje 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Dodaci za dječju opremu 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Elektronička oprema 0% 0% Ovisno o procijeni štete od strane službenog servisa ili dobavljača
Ostalo Ovisi o procijeni službenog servisa ili dobavljača    
   

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), All4kids d.o.o ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. All4kids d.o.o odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

All4kids d.o.o u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.

All4kids d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

 

PISANI PRIGOVOR, ODGOVOR, OBAVIJESTI

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU-a.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor All4kids d.o.o.

All4kids d.o.o vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila info@all4kids.com.hr. Adresa za slanje pisanog prigovora je Maksimirska 100, Zagreb.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa i slike vezane uz prigovor. All4kids d.o.o će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

NAČINI PLAĆANJA

All4kids web trgovina vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem:

  • Pouzećem
  • Po ponudi općom uplatnicom ili Internet bankarstvom
  • Kreditnim karticama: Diners (Erste banka); American, Maestro, MasterCard, Visa (PBZ banka); Maestro, MasterCard, Visa (Zagrebačka banka)
  1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:

Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama:

  • Jednokratno
  • Do 12 rata – Diners (Erste banka), Visa (PBZ banka)
  • Do 24 rate – Maestro, MasterCard, Visa (Zagrebačka banka)

Za plaćanje kreditnim karticama na rate tvrtki All4kids d.o.o. bit će potrebni određeni podaci sa kreditne kartice: ime i prezime, broj kreditne kartice i datum valjanosti kreditne kartice.

3. Internet bankarstvo:

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa Vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na mailu info@all4kids.com.hr

 

GARANCIJA I SERVIS

Reklamirani proizvod možete ostaviti u našoj prodavaonici All4kids gdje je i kupljen.

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača, All4kids d.o.o smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate putem e-maila: info@all4kids.com.hr.

All4kids d.o.o. bazira svoje jamstvene uvjete i garancije na garancijama koje izdaje proizvođač artikla, te niti malo ne odstupa od toga.

Za proizvode koji nakon servisa duže od 45 dana nisu preuzeti ne odgovaramo. Stranka svojim potpisom radnog naloga je suglasna da ukoliko ne preuzme uređaj u roku od 30 dana od obavijesti da su naručeni radovi završeni All4kids d.o.o. ima pravo prodati nepreuzeti uređaj kako bi nadoknadio materijalne troškove i troškove ležarine.

 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.all4kids.com.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka tvrtke All4kids d.o.o.

Tvrtka All4kids d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.all4kids.com.hr.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije All4kids d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@all4kids.com.hr.

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.all4kids.com.hr internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.all4kids.com.hr.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka All4kids d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka”” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.all4kids.com.hr.

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Tvrtka All4kids d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će All4kids d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Tvrtka All4kids d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži All4kids d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@all4kids.com.hr. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Zaštitu podataka All4kids d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako All4kids d.o.o provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.all4kids.com.hr Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Maloljetnici mlađi od 14. godina ne smiju koristiti www.all4kids.com.hr Internetsku stranicu. Internetska stranica www.all4kids.com.hr.hr nije dizajnirana na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.

 

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

All4kids obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici All4Kids i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prilikom registracije ili kupnje, kupac dozvoljava tvrtki All4kids d.o.o. prikupljanje, obrađivanje i čuvanje posredovanih osobnih podataka u skladu sa Zakonom o čuvanju osobnih podataka.

All4kids d.o.o. se obavezuje da će pomno i u skladu sa zakonodavstvom čuvati sve podatke korisnika.

Podatci se skupljaju na osnovi osobnog pristanka pojedinca i za neodređeno vrijeme, osim ako Zakon o čuvanju osobnih podataka ne nalaže drugačije.

Osobni se podatci skupljaju s namjerom nesmetanog izvođenja narudžbi odnosno ponuda, komunikaciju s kupcem, statističku analizu za poboljšanje rada internet stranica i usluga te, ukoliko se kupac odluči, za slanje obavijesti, novosti i ponuda preko GSM aparata, e-pošte, pismenim putem na adresu stanovanja.

U okviru toga skupljaju se sljedeći podatci: IP adresa, ime, adresa stalnog ili privremenog boravka, datum rođenja, spol, telefonski broj, adresa e-pošte, vrijeme i datum registracije te arhiv komunikacije s internetskom trgovinom. Ukoliko se radi o poklon bonu sabire se još i ime i prezime daroprimatelja te njegova adresa.

Tvrtka All4kids d.o.o. poštuje privatnost korisnika internet stranice www.all4kids.com.hr te se obavezuje da će prikupljene podatke brižno čuvati te ih bez pristanka neće posredovati trećoj osobi, odnosno, neće ih koristiti za svrhe osim gore navedenih, osim u slučajevima kada bi te podatke zahtijevao nadležni državni organ, koji bi za to imao zakonsko osnovu i u slučaju sumnje zloupotrebe od strane korisnika internet stranice. All4kids d.o.o. može podatke posredovati samo obrađivaču podataka s kojim ima sklopljen ugovor.

Unos osobnih podatka i podatka za plaćanje izvodi se preko internet obrasca, zaštićenog istim ili sličnim šifriranim mehanizmima, koje koriste banke i druge pouzdane institucije.

Korisnik je i sam odgovoran za čuvanje osobnih podataka tako da se pobrine za sigurnost svojeg korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku (antivirusnu) zaštitu svojeg kompjutera.

Zbirka osobnih podataka je registrirana na internet stranici informacijskog povjerenika.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte, na adresu: All4kids d.o.o., Maksimirska 100, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@all4kids.com.hr

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Podnositelj prigovora obavezan je u prigovoru navesti svoje ime i prezime te adresu za dostavu odgovora.